ไตรกลีเซอไรด์ และคอเลสเตอรอล : ความเหมือนที่แตกต่าง

ไตรกลีเซอไรด์ คืออะไร?

ไตรกลีเซอไรด์นั้นส่วนมากร่างกายจะได้รับมากจากอาหาร โดยการเปลี่ยนพลังงานส่วนเกินจากการกินอาหารที่ให้พลังงานสูงหรือให้พลังงานอย่างรวดเร็ว เช่น อาหารที่มีน้ำตาลหรือแป้งขัดขาวปริมาณมาก และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาสะสมในรูปของไตรกลีเซอไรด์

หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับไตรกลีเซอไรด์เพิ่มเติม สามารถอ่านได้ที่บทความนี้

คอเลสเตอรอล คืออะไร?

คอเลสเตอรอลจะถูกสร้างขึ้นที่ตับ เพื่อใช้ในการทำงานของร่างกาย นอกเหนือจากการสร้างของร่างกายแล้ว เรายังสามารถได้รับคอเลสเตอรอลจากอาหาร เช่น อาหารทะเล เครื่องในสัตว์ เนื้อสัตว์ ไข่แดง เป็นต้น

ความเหมือนของทั้งคู่

  • ในความเป็นจริง ทั้งไตรกลีเซอไรด์และคอเลสเตอรอลล้วนมีความจำเป็นต่อร่างกายเหมือนกัน แต่ปัญหาคือ การมีไขมันทั้งสองชนิดนี้มากเกินไปต่างหาก!
  • การมีไขมันทั้งสองชนิดนี้ในเลือดมากเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยไขมันทั้งสองชนิดถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้สำคัญในการตรวจหาความเสี่ยงของโรคหัวใจ
  • สามารถตรวจได้ด้วยวิธีเดียวกัน คือ การตรวจวัดระดับไขมันในเลือด ซึ่งเป็นการตรวจที่ทำได้ง่ายและทุกโรงพยาบาลสามารถตรวจได้
  • สามารถรักษาได้ด้วยวิธีคล้ายกัน คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการใช้ยา หากระดับไตรกลีเซอไรด์ลดลง โดยทั่วไประดับคอเลสเตอรอลมักลดลงตามไปด้วย

แล้วมันต่างกันตรงไหน?

  • วิธีการได้รับ คอเลสเตอรอลในร่างกายส่วนมากมาจากการสร้างที่ตับ แต่ไตรกลีเซอไรด์จะได้มาจากการกินอาหารเป็นหลัก 
  • ประโยชน์ต่างกัน ไตรกลีเซอไรด์เป็นไขมันที่ถูกสร้างและสะสมเอาไว้เพื่อใช้เป็นพลังงานสำรอง ซึ่งหากเราใช้ไม่หมด ร่างกายก็จะสะสมไปเรื่อย ๆ จนเกิดภาวะน้ำหนักเกินได้ แต่คอเลสเตอรอลนั้นถูกสร้างมาเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ ผลิตน้ำดีสำหรับย่อยไขมัน รวมถึงสังเคราะห์วิตามินดีและฮอร์โมนกลุ่มสเตียรอยด์ด้วย

สรุปประเด็น

  • ไตรกลีเซอไรด์และคอเลสเตอรอลเป็นค่าไขมันในเลือดที่สามารถใช้ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดได้
  • ในขณะที่คอเลสเตอรอลนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายในการสังเคราะห์สารที่จำเป็น ไตรกลีเซอไรด์มีหน้าที่หลักในการเป็นแหล่งสะสมพลังงานเท่านั้น
  • วิธีการรักษาภาวะระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง และภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนั้นใช้วิธีคล้ายกัน คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการใช้ยารักษา

คุณอ่านบทความนี้หรือยัง?