ประโยชน์ของพาลาทีน ในผลิตภัณฑ์จากนม

  • เป็นสารให้ความหวานทางเลือก
  • รสชาติหวานอ่อนคล้ายน้ำตาลในนม (แลคโตส)
  • ให้เนื้อสัมผัสในเครื่องดื่มนม
  • ไม่ใช่วัตถุเจือปนอาหาร ไม่มีเลข E-number และไม่มีข้อจำกัดในการบริโภค (ปลอดภัย 100%)
  • ใช้ทดแทนความหวานในผลิตภัณฑ์ปราศจากน้ำตาลแลคโตส

สอบถามรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติม  Email : ruttiya_l@rajburisugar.com