ประโยชน์ของพาลาทีน ในผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก

  • ไม่ทำให้ฟันผุ
  • เอนไซม์อะไมเลสในช่องปากไม่สามารถย่อยได้ (ย่อยและดูดซึมภายในร่างกายเท่านั้น)
  • ไม่เป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ในช่องปาก
  • ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสุขภาพช่องปาก

สอบถามรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติม  Email : ruttiya_l@rajburisugar.com