ประโยชน์ของพาลาทีน ในอาหารปั่นผสม

  • เป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (GI ต่ำ)

  • ใช้งานง่าย เหมาะกับการชั่ง ตวง วัด สำหรับนักโภชนาการและผู้ที่คำนวณปริมาณสารอาหารและพลังงานต่อวัน

  • ช่วยลดความหนืดในผลิตภัณฑ์สุดท้ายเมื่อเทียบกับแหล่งพลังงานจากแหล่งคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่นๆ เช่น ข้าว ขนมปัง ฟักทอง แป้ง (เหมาะสำหรับอาหารปั่นผสม และอาหารทางสายยาง)

สอบถามรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติม  Email : ruttiya_l@rajburisugar.com