บริษัท อีทเวลล์ จำกัด สร้างสรรค์นวัตกรรมให้อาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

 

อีทเวลล์มุ่งเน้นผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณสมบัติพิเศษจากวัตถุดิบทางการเกษตรของไทย

เราไม่หยุดพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าให้กับผู้บริโภค ด้วยงานวิจัยและพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Bio-tech) ไปสู่เทคโนโลยีอาหาร (Food-tech) เราใส่ใจการผลิตสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำจากการเกษตรตลอดจนห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งมอบจนถึงคู่ค้าและผู้บริโภค  เราร่วมมือกับพันธมิตรทั้งสถาบันวิจัยในประเทศ และพันธมิตรธุรกิจนวัตกรรมในต่างประเทศ เพื่อสรรหาและสรรสร้างผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติพิเศษเชิงหน้าที่ที่ดีกับสุขภาพ และ/หรือมี function พิเศษที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคสมัยใหม่ที่ต้องการบริโภคอาหารที่มีมากกว่าความอร่อย คือ ตอบโจทย์ด้านสุขภาพอีกด้วย

บริษัท อีทเวลล์ เติบโตมาจากฝ่ายวิจัยและพัฒนา ของกลุ่มบริษัทน้ำตาลราชบุรี โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาได้มีการดำเนินการวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ปี 2546  เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลทรายซึ่งหากบริโภคมากเกินไปทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย จึงมีการคิดค้นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค เช่น พาลาทีน (Isomaltulose) และโอลิโกไลท์ (Fructo-oligosacharrides) เป็นความหวานทางเลือกใหม่ที่สร้างสรรค์โดยคนไทยแห่งแรกและแห่งเดียวในไทย 

กลุ่มน้ำตาลราชบุรี ดำเนินกิจการมาเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยเริ่มผลิตน้ำตาลทรายตั้งแต่ปี 2528 และต่อมามีการผลิตไฟฟ้า และผลิตเอทานอลเพื่อใช้ในรถยนต์ในปี 2551 ตามนโยบาย clean fuel เพื่อลดมลภาวะในท้องถนน โรงงานน้ำตาลราชบุรี ภูมิใจที่ได้รับรางวัลอ้อยรักษ์โลกจากกระทรวงอุตสาหกรรมต่อเนื่องกว่า 7 ปีซ้อน ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับโรงงานที่หีบอ้อยสดได้มากที่สุด เนื่องจากเรามีการร่วมมือกับชาวไร่อ้อยอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการเผาอ้อยซึ่งทำให้เกิดมลภาวะ PM 2.5 เพื่อสภาพอากาศที่ดีกว่า 

พาลาทีน

นวัตกรรมจากอ้อยธรรมชาติ ผ่านการแปรรูปจนกลายเป็นไอโซมอลทูโลส (Isomaltulose) ที่ร่างกายย่อยและดูดซึมอย่างช้าๆ จัดเป็นอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (Low glycemic index / Low GI) อ่านเพิ่มเติม

โอลิโกไลท์

พรีไบโอติกไซรัป ที่มีส่วนผสมของฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์สายสั้น  (sc-FOS) หรือ ใอาหารชนิดละลายน้ำ (Soluble Fiber) ซึ่งช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน, เพิ่มปริมาณกากใยในระบบทางเดินอาหารและกระตุ้นการขับถ่าย อ่านเพิ่มเติม

โรงพยาบาลที่เลือกใช้พาลาทีน