ประโยชน์ของพาลาทีน ในขนมหวาน

  • ไม่ทำให้ฟันผุ
  • ดูดความชื้นต่ำ (ลดการเกิดเหนียวเหนอะของผลิตภัณฑ์)
  • ช่วยปรับรสชาติความหวานของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น เมื่อใช้ร่วมกับสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลกลุ่มอื่นๆ (intense sweetener)

สอบถามรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติม  Email : ruttiya_l@rajburisugar.com