ประโยชน์ของพาลาทีน ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

  • ให้ความหวานจากธรรมชาติ (หวานครึ่งหนึ่งของน้ำตาลทราย)
  • ฉลากอาหารสะอาด (Clean label) ไม่ใช่วัตถุเจือปนอาหาร
  • สารเพิ่มมวลที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (GI ต่ำ)
  • สารเพิ่มมวลที่มีค่าการดูดความชื้นต่ำ ป้องกันการจับตัวเป็นก้อนของผลิตภัณฑ์ชนิดผง โดยไม่ต้องใส่วัตถุเจือปนอาหาร
  • เพิ่มอัตราการเผาผลาญไขมันได้ เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำตาลทรายและอื่นๆ
  • ให้ความรู้สึกอิ่มยาวนาน และลดความหิวหรือโหยน้อยลงกว่า เมื่อเทียบกับการบริโภคน้ำตาลทราย
  • เป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานยาวนานต่อเนื่อง

สอบถามรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติม  Email : ruttiya_l@rajburisugar.com