วิจัยผลิตภัณฑ์พาลาทีนร่วมกับรพ.รามาธิบดี

เนื่องด้วยปัจจุบันนี้มีประชาชนไทยจำนวนมากที่มีความเสี่ยง หรือเป็นเบาหวาน โดยจากการสำรวจของสมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทย พบว่ามีประชากรที่เป็นเบาหวานมากถึง 4.8 ล้านคน โดยจำนวนนี้รวมทั้งผู้ที่ตรวจพบเบาหวานแล้วและยังไม่ได้ตรวจพบ นอกจากนั้นพบว่าความรุนแรงของโรคและอาการแทรกซ้อนนั้นจะปรากฎในกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น มากกว่าผู้สูงอายุ จากสาเหตุดังกล่าวจึงทำให้ บริษัท อีทเวลล์ จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด ได้ริเริ่มแปรรูปน้ำตาลทรายซึ่งมีความเสี่ยงต่อระดับน้ำตาลในเลือกของผู้ป่วยเบาหวาน เป็นผลิตภัณฑ์น้ำตาลเพื่อสุขภาพพาลาทีน

     ทั้งนี้ทางบริษัท อีทเวลล์ จำกัด จึงได้ลงนามในสัญญาร่วมมือกับทางโรงพยาบาลรามาธิบดีในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ทีผ่านมา เพื่อศึกษาคุณสมบัติผลิตภัณฑ์น้ำตาลเพื่อสุขภาพพาลาทีน ในการนำมาทำอาหารปั่นผสมสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการอาหารทางสายยาง หรืออาหารเสริมสูตรดื่มต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับกลุ่มผู้ที่มีความบกพร่องในการควบคุมระดับน้ำตาล และผู้ที่เป็นเบาหวานได้ในอนาคต