ผลิตภัณฑ์น้ำตาลสุขภาพพาลาทีนได้รับเลือกเข้าร่วมงานนิทรรศการ “ผลงาน BCG พลังเศรษฐกิจใหม่ พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

นิทรรศการดังกล่าวได้นำเสนอตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เป็นการพัฒนาสินค้าของไทยเพื่อคนไทยโดยต่อยอกจากสินค้าทางการเกษตรและส่งผลดีต่อสุขภาพโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ จัดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 9/2/2564 *ผลิตภัณฑ์น้ำตาลสุขภาพพาลาทีน (ไอโซมอลทูโลส) นวัตกรรมที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลให้สมดุล ขอบคุณภาพจาก Cr. https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/38988