บริษัท อีทเวลล์ จำกัด ตอกย้ำความสำเร็จ ด้วยการได้รับรางวัล “องค์กรดีเด่นแห่งปี 2564” จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

วันที่ 18 พ.ย. 64 ทางมูลนิธิเพื่อสังคมไทยได้จัดพิธีมอบรางวัล ภายใต้โครงการ “หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ณ หอประชุมกองทัพอากาศ โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัลนี้ เพื่อเป็นการเชิดชูผลงาน ความสำเร็จ และเกียรติยศ ที่บรรดาบุคคล องค์กร หรือผลิตภัณฑ์ของคนไทยได้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังตมและประเทศชาติ

ในงานดังกล่าว ดร.จุฑามาศ อรุณานนท์ชัย กรรมการบริหารสายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อีทเวลล์ จำกัด ได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับรางวัล “องค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2564” โดยบริษัทฯ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สามารถปฏิบัติตามพันธกิจขององค์กรในการนำวัตถุดิบทางการเกษตรของไทยมาพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคนไทย จนนำไปสู่การได้รับรางวัลนี้

บริษัท อีทเวลล์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยยืนยันจากการได้รับรางวัลจากองค์กรต่าง ๆ มากมาย และรางวัลนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ยืนยันว่าเราจะไม่ยอมหยุดอยู่กับที่ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้เชิงลึกที่เราได้วิจัยมาตลอดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการแปรรูปผลผลิตให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น และช่วยให้คนไทยมีวัตถุดิบอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน