Category Archives: อาหาร

สำหรับเมนูสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการต้ม ผัด ทอด แกง ก็สามารถทำได้ด้วยพาลาทีน สวีท (สูตรสีเขียว) ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดรสชาติขมเฝื่อนและยังให้รสชาติอร่อยเหมือนการใช้น้ำตาลทรายในการปรุงประกอบอาหารเลย ดังนั้นคุณจึงสามารถวางใจได้ทั้งในเรื่องของรสชาติและความปลอดภัย