28 ม.ค. 2563: ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 5 นวัตกรรมไทย เพื่อนำเสนอแก่นายกรัฐมนตรี

       ในวันสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์น้ำตาลเพื่อสุขภาพพาลาทีน  ได้ถูกรับเลือกเป็น 1 ใน 5 สินค้านวัตกรรมไทย ที่ผลิตและคิดค้นโดยคนไทย เพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล เนื่องจากน้ำตาลพาลาทีนนั้นเป็นอีก 1 ตัวช่วยสุขภาพที่ได้รับการไว้วางใจจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชนมากมาย อีกทั้งยังส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งประชาชนที่เป็นเบาหวาน และผู้ที่มีสุขภาพดี โดยได้มีการศึกษามากมายรองรับทั้งคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่น้ำตาลพาลาทีนมีให้สุขภาพของผู้บริโภคทุกคน