สารให้ความหวานต่างจากน้ำตาลอย่างไร

หลายคนอาจสงสัย สารให้ความหวาน คืออะไร ต่างจากน้ำตาลตรงไหน ในเมื่อให้ความหวานเหมือนกัน สารให้ความหวานจัดเป็นวัตถุเจือปนอาหารประเภทหนึ่งที่มีความหวานมากกว่าน้ำตาล และไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่เป็นเบาหวาน สารให้ความหวานที่เราคุ้นเคยและนิยมใช้กันทั้งในอาหารและเครื่องดื่มนั้น ส่วนใหญ่ให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลหลายร้อยเท่า และไม่ให้พลังงานอีกด้วย รู้หรือไม่ สารให้ความหวานเหล่านั้น ส่วนใหญ่เป็นสารให้ความหวานสังเคราะห์ แต่อย่าพึ่งกังวลใจไป เพราะยังมีสารให้ความหวานแทนน้ำตาลที่สกัดจากธรรมชาติ อย่างเช่น สตีเวีย นอกจากนี้เรายังมี พาลาทีนไลท์ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติ สามารถใช้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลให้พลังงานต่ำ และดูดซึมได้ช้ากว่าน้ำตาลทั่วไป รู้อย่างนี้แล้วเปลี่ยนมาใช้พาลาทีนไลท์แทนน้ำตาล เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณเอง