ประโยชน์ของการใช้พาลาทีน

เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีต่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (GI ต่ำ) เป็นแหล่งของสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่ดีซึ่งร่างกายจำเป็นต้องได้รับในแต่ละวัน (ผู้ที่มีความเสี่ยงระดับน้ำตาลในเลือดสูงสามารถทานได้ เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้สูงอายุ) ให้รสชาติหวานคล้ายคลึงน้ำตาลทราย ปราศจากรสขมเฝื่อน ความรู้สึกเย็น และอื่นๆ จัดเป็นวัตถุให้ความหวานเพื่อสุขภาพใช้ทดแทนน้ำตาล ที่เหมาะสำหรับผู้บริโภคทุกวัย ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรซึ่งได้จากธรรมชาติแท้ๆ 100% ไม่มีส่วนประกอบที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หรือ Non GMO ไม่ใช่วัตถุเจือปนอาหาร ไม่มีเลข E-number และไม่มีข้อจำกัดของการใช้บริโภค(ปลอดภัย 100%) ไม่ก่อให้เกิดอาการจุกเสียด แน่นท้อง ท้องเสีย หากบริโภคในปริมาณมาก ไม่ทำให้ฟันพุ ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสุขภาพช่องปาก

พาลาทีนกับการประยุกต์ใช้

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

ขนมหวาน

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ผลิตภัณฑ์อัดเม็ด

ผลิตภัณฑ์จากนม

อาหารปั่นผสม

ประโยชน์ของการใช้โอลิโกไลท์

เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกสูง ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีมีประโยชน์ เป็นแหล่งของใยอาหารชนิด SC-fos ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดียิ่งกว่า ใช้ทดแทนน้ำตาลหรือน้ำผึ้ง ให้รสชาติหวานอร่อย ใช้เป็นไซรัปใส่ในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม แคลอรี่น้อยกว่า (แคลอรี่เพียง 50%) ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติการแยกน้ำของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต

โรงพยาบาลที่ใช้พาลาทีน