อาหาร

Palatyne มีส่วนช่วยให้รสชาติ อาหารดีขึ้น รวมทั้งยังสามารถใช้ร่วมกับ High Intense Sweeteners และยังให้รสชาติที่ดี

เครื่องดื่ม

Palatyne มีส่วนช่วยให้รสชาติของเครื่องดื่มดีขึ้น รวมทั้งยังสามารถใช้ร่วมกับ High Intense Sweeteners และยังให้รสชาติที่ดี เพิ่ม Brix (ทาง อย. ไทยไม่คิดเป็นน้ำตาลจึงไม่กระทบกับการขึ้นภาษีน้ำตาล และหากไม่ใส่คาร์โบไฮเดรตชนิดอื่น ก็จะมั่นใจได้ว่าเครื่องดื่มชนิดนี้ มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และ ยังใช้ได้ดีในส่วนของเครื่องดื่มให้พลังงาน

ของหวาน

Palatyne สามารถทดแทนเนื้อสัมผัสในส่วนของน้ำตาลขั้นต่ำ 30% โดยให้รสชาติเทียบเคียงการใส่น้ำตาลได้

กาแฟ

Palatyne มีส่วนช่วยให้รสชาติของเครื่องดื่มดีขึ้น รวมถึงสามารถช้ร่วมกับ High Intense Sweeteners และยังให้รสชาติที่ดี

ไอศกรีม

Palatyne สามารถทดแทนเนื้อสัมผัสในส่วนของน้ำตาลขั้นต่ำ 30% โดยให้รสชาติเทียบเครียงกับการใช้น้ำตาล