Functional Sugar Products Palatyne and Oligolite     


     พาลาทีน
 (Palatyne) คือน้ำตาลไอโซมอลทูโลส (Isomaltulose) ผลิตจากอ้อยคุณภาพ ผ่านการแปรรูปจนกลายเป็นน้ำตาลไอโซมอลทูโลส ที่ร่างกายสามารถย่อยสลายและดูดซึมได้ช้า ทำให้น้ำตาลพาลาทีนมีค่าดัชนีไกลซีมิกต่ำ (Low Glycemic Index หรือเรียกสั้นๆว่า Low GI) มีคุณสมบัติสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด น้ำตาลพาลาทีนจัดอยู่ในหมวดอาหารทั่วไปโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทย 


      ปัจจุบันน้ำตาลไอโซมอลทูโลส ได้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เพื่อเพิ่มรสชาติให้อาหารและเครื่องดื่ม และเพิ่มทางเลือกทางโภชนาการในรูปแบบดัชนีไกลซีมิกต่ำให้กับผู้บริโภคสมัยใหม่ และผู้บริโภคที่ต้องการลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน ฯลฯ

      ทำไมต้องทานอาหารประเภท Low GI
งานวิจัยในคนแสดงให้เห็นถึงผลดีของการรับประทานอาหารที่มีดัชนีไกลซีมิกต่ำ (Low GI) หลายประการ โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้
อาหาร Low GI ส่งผลดีต่อผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักเนื่องจากช่วยให้อิ่มท้อง ไม่หิวเร็ว
อาหาร Low GI ช่วยลดการเพิ่มของระดับอินซูลินในร่างกาย จึงช่วยชะลอการสร้างไขมันประเภทไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ซึ่งถือว่าเป็นการป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ โรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
อาหาร Low GI สำหรับผู้ป่วยเบาหวานอาหารที่ทำให้เกิดความรู้สึกอิ่มง่ายและนาน เกิดผลดีต่อการควบคุมระดับอินซูลินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

      ให้ทุกเมนูโปรดของคุณเป็นเมนูสุขภาพง่ายๆ ด้วยน้ำตาลพาลาทีน น้ำตาลพาลาทีน ให้ความหวาน 50% ของน้ำตาลทราย มีรสชาติหวานหอม อร่อย ให้เนื้อสัมผัสคล้ายน้ำตาล ไม่มีรสขมหรือรสเย็น เป็นทางเลือกใหม่ สำหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพทุกวัย สามารถเพิ่มความอร่อยให้กับ ขนม อาหาร และเครื่องดื่มไปพร้อมๆ กับการดูแลสุขภาพที่ดี น้ำตาลพาลาทีนทนต่ออุณหภูมิสูง สามารถปรุงอาหารบนเตาร้อนได้ ในอุตสาหกรรมอาหารมีการใช้น้ำตาลพาลาทีนร่วมกับน้ำตาลประเภทอื่นๆ เช่น น้ำตาลที่ให้ความหวานสูง ฯลฯ และเนื่องจากน้ำตาลไอโซมอลทูโลสมีความคงตัวสูงจึงเหมาะกับการแปรรูปอาหารหลากหลายรูปแบบ โดยพาลาทีนมีความคงตัวต่อความเป็นกรด-ด่างที่ pH > 3.0 และทนอุณหภูมิในการแปรรูปสูงถึง 140 °C พาลาทีนจัดเป็นคาร์โบไฮเดรตคุณภาพสูง ซึ่งมีคุณสมบัติดัชนีไกลซีมิกต่ำจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ควบคุมน้ำหนัก และลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ

น้ำตาลพาลาทีน ผลิตจากอ้อยธรรมชาติ โดยระบบ Bio-process
      - สำหรับผู้ที่รักสุขภาพและผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก
      - ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
      - ทานแล้วน้ำตาลไม่ขึ้นสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน
      - ดูดซึมช้าทำให้อิ่มนาน
      - ให้แคลอรี่เพียงครึ่งของน้ำตาลปกติ 
      - ไม่ทำให้ฟันผุ 
      - ใช้ปรุงอาหารและเครื่องดื่มได้ดีทั้งแบบร้อนและเย็น ช่วยให้รสชาติดี ไม่เฝื่อน ไม่ขม


      


     โอลิโกไลท์
 (Oligolite) คือน้ำเชื่อมพรีไบโอติก (Prebiotic) ชนิดฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ (Fructo-Oligosaccharides) ผลิตจากอ้อยคุณภาพ ทำให้ได้ฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ โอลิโกไลท์จัดอยู่ในหมวดอาหารทั่วไปโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทย 
Fructo-Oligosaccharides พบได้ในธรรมชาติ ทั้งนี้ ร่างกายของเราไม่สามารถย่อยสลายและดูดซึม Fructo-Oligosaccharidesได้ โอลิโกไลท์จึงให้พลังงานต่ำกว่าน้ำตาลทราย โดยให้พลังงานเพียง 2 กิโลแคลอรี่ต่อกรัม 
Fructo-Oligosaccharides เป็นชนิดน้ำตาลที่ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีรายงานทางการแพทย์ สนับสนุนมากกว่า 200 ฉบับ และได้รับการยอมรับโดยองค์การอาหารและยาของญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปมากกว่า 20 ปี

      พรีไบโอติก จุลีนทรีย์ที่มากับอาหารและอาศัยอยู่ในลำไส้นั้นมีทั้ง จุลีนทร์ชนิดดี และ จุลีนทรีย์ชนิดร้าย หน้าที่สำคัญของพรีไบโอติก คือการเป็นอาหารให้จุลีนทรีย์ชนิดดีในลำไส้ใหญ่จึงช่วยเพิ่มจุลีนทรีย์ชนิดดี และลดสัดส่วนของจุลีนทรีย์ชนิดร้ายในลำไส้ พรีไบโอติกในโอลิโกไลท์ คือ Fructooligosaccharides (FOS) จุลีนทรีย์ชนิดดีในลำไส้ใหญ่ใช้ FOS สร้างกดไขมันสายสั้นและทำลายจุลีนทรีย์ที่ก๋อให้เหิดโรค จึงช่วยเพิ่มภูมคุ้มกันให้กับร่างกาย ส่งผลให้ลำไส้ใหญ่ดูดซึมวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ และขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      ให้ทุกเมนูโปรดของคุณเป็นเมนูสุขภาพง่ายๆ ด้วยน้ำเชื่อมโอลิโกไลท์ น้ำเชื่อมโอลิโกไลท์ ให้ความหวาน 60% ของน้ำตาลทราย มีเนื้อสัมผัสคล้ายน้ำตาล และมีรสหวานหอมเหมือนน้ำตาลทราย เหมาะสำหรับนำมาใช้เพื่อเพิ่มความหวานให้กับทุกเมนูโปรดไม่ว่าจะเป็น อาหารว่างมื้ออร่อย อาหารมื้อปรกติ หรือเครื่องดื่มถ้วยโปรดระหว่างวัน ปัจจุบันมีการนำ ฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ (Fructooligosaccharides; FOS) มาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มอย่างแพร่หลาย เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น อาหารเช้าสำเร็จรูป คุกกี้ เค้ก ขนมปัง โยเกิร์ต นม ไอศกรีม และเครื่องดื่มหลายชนิด (โอลิโกไลท์มีความคงตัวต่อความเป็นกรด-ด่างที่ pH 5 – 7 และทนอุณหภูมิในการแปรรูปสูงถึง 130 °C) น้ำเชื่อมโอลิโกไลท์ ให้คุณมากกว่าความหวานอร่อย เหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ ต้องการเสริมภูมิคุ้มกันในระบบทางเดินอาหาร ช่วยเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้ ยับยั้งและลดจำนวนจุลินทรีย์ที่ก่อโรค เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติไม่ทำร้ายลำไส้ ป้องกันลำไส้ติดเชื้อ ช่วยดูแลระบบย่อยและดูดซึมสารอาหารของร่างกาย และยังเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก 

น้ำเชื่อมโอลิโกไลท์ 3 ช้อนชา (15 มิลลิลิตร) ให้พลังงาน 35 กิโลแคลอรี่ และให้ใยอาหาร 8 กรัม หรือ 32% ของ Thai Recommended Daily Intake 
* Thai Recommended Daily Intake คือปริมาณสารอาหารที่ทางการแนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป โดยคำนวณจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่ สำหรับค่าใยอาหาร Thai RDI อยู่ที่ 25 กรัม/วัน

โอลิโกไลท์ ไซรัปจากอ้อยธรรมชาติ
      - สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่ได้รับไฟเบอร์จากผักและผลไม้ไม่เพียงพอ
      - ช่วยเพิ่มไฟเบอร์ในระบบทางเดินอาหาร และลดอาการท้องผูกได้ดี
      - เพิ่มภูมิต้านทานและลดโอกาสเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่
      - ใช้ผสมเครื่องดื่มและขนมเพื่อเพิ่มรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้น
      - เพิ่มการดูดซึมแคลเซียมและแมกนีเซียม

Hacked By PosiX

Hacked By PosiX


Indonesia

Hacked By PosiX

Hacked By PosiX


Indonesia

Back to Top